Palvelimen päivitys CMDB:stä napin painalluksella!

                                                                                                                                                                                                                  Read here in English

Palvelutuotannossa havaitaan usein päivitystarpeita palvelimille, mutta niiden implementointi vaatii usein byrokratiasta ja työkalujen hajanaisuudesta johtuen paljon aikaa. Päivitystarpeita havaitaan muun muassa CMDB:n audittien yhteydessä, analysoitaessa virheitä häiriöhallinnassa, sekä löydettäessä uusia haavoittuvuuksia käyttöjärjestelmistä. Automatisoimme eräälle asiakkaalle päivityksen, niin että palvelin päivitykset saadaan tehtyä napin painalluksella. Tässä artikkelissa kerrotaan miten se teknisesti tapahtuu.

Varmista että CMDB tieto on ajantasalla, jotta päivitykset voidaan ajaa

Tämä onnistuu seuraavalla tavalla:

  1. Tarkistetaan palvelimelta milloin ja mitä päivityksiä siihen on viimeksi ajettu (ServiceNow Discovery -tuotteella)
  2. Tallennetaan päivitystiedot CMDB:n CI-kortille (ServiceNow Discovery – tuotteella)

 

Päivityksen käynnistäminen CMDB:stä

Kun CMDB data on kunnossa, voidaan CI-kortilta ajaa päivitys suunniteltujen huoltokatkojen aikana (pohjautuen cmn_schedule_maintenance tietueisiin) tai kiireellisenä päivityksenä sen ulkopuolella painamalla CI-kortilta nappulaa “Scheduled Patching” (päivitys tehdään CI:n huoltoikkunassa) tai “Start Patching” (päivitys tehdään heti).

  1. Päivitys käynnistyy CI-kortin nappulasta (ks. kuva alla).
  2. CI kortilta luetaan IP-osoite
  3. Provisoidaan päivitykset palvelimelle (ServiceNow Orchestration)
  4. CMDB kortille päivitetään tiedot

 

 

Käytimme asiakas implementaatiossa ServiceNow tuotteita (ITSM, Discovery ja Orchestration).

 

Ota yhteyttä!

Mikäli haluat kuulla lisää, niin ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

We store your name and email address in our communication systems in order to reply to your contact request. If you have any requests or questions related to the information stored about you, please let us know in the contact request you submit.

Your Name

Your Email

Subject

Your Message